پنج شنبه ها

 برنامه و ساعات پخش رادیو جانا در روزهای پنج شنبه

آغاز برنامه ها

خوش آمدگویی

به وقت لندن انگلستان

4:30 am

به وقت تورنتو کانادا

11:30  pm  شب قبل

به وقت تهران ایران

8:00 am

موسیقی

از هنرمندان گرامی

London, UK

4:45 am

Toronto, Canada

 11:45 pm  شب قبل

Tehran, Iran

8:15 am

سخنرانی

پیرجان

London, UK

5:00 am

Toronto, CA

12:00 midnight

Tehran, Iran

8:30 am

موسیقی بی کلام کوتاه

سخنرانی

پیرجان

London, UK

5:30 am

Toronto, CA

12:30 am

Tehran, Iran

9:00 am

موسیقی بی کلام کوتاه

سخنرانی

پیرجان

London, UK

6:00 am

Toronto, CA

01:00 am

Tehran, Iran

9:30 am

موسیقی

از هنرمندان گرامی

London, UK

6:30 am

Toronto, Canada

01:30 am

Tehran, Iran

10:00 am

پرسش و پاسخ

از پیرجان گرامی

London, UK

6:45 am

Toronto, CA

01:45 am

Tehran, Iran

10:15 am

موسیقی

از هنرمندان گرامی

London, UK

06:50 am

Toronto, Canada

01:50 am

Tehran, Iran

10:20 am

سخنرانی

پیرجان

London, UK

07:00 am

Toronto, CA

02:00 am

Tehran, Iran

10:30 am

موسیقی بی کلام کوتاه

سخنرانی

پیرجان

London, UK

07:30 am

Toronto, CA

02:30 am

Tehran, Iran

11:00 am

موسیقی بی کلام کوتاه

سخنرانی

پیرجان

London, UK

08:00 am

Toronto, CA

03:00 am

Tehran, Iran

11:30 am

موسیقی

از هنرمندان گرامی

London, UK

08:30 am

Toronto, Canada

03:30 am

Tehran, Iran

12:00 noon

سخنرانی

پیرجان

London, UK

09:00 am

Toronto, CA

04:00 am

Tehran, Iran

12:30 pm

موسیقی بی کلام کوتاه

سخنرانی

پیرجان

London, UK

09:30 am

Toronto, CA

04:30 am

Tehran, Iran

01:00 pm

موسیقی بی کلام کوتاه

سخنرانی

پیرجان

London, UK

10:00 am

Toronto, CA

05:00 am

Tehran, Iran

01:30 pm

موسیقی

از هنرمندان گرامی

London, UK

10:30 am

Toronto, Canada

05:30 am

Tehran, Iran

02:00 pm

سخنرانی

پیرجان

London, UK

11:00 am

Toronto, CA

06:00 am

Tehran, Iran

02:30 pm

موسیقی بی کلام کوتاه

سخنرانی

پیرجان

London, UK

11:30 am

Toronto, CA

06:30 am

Tehran, Iran

03:00 pm

موسیقی بی کلام کوتاه

سخنرانی

پیرجان

London, UK

12:00 noon

Toronto, CA

07:00 am

Tehran, Iran

03:30 pm

تفآل بر حافظ

از دیوان حافظ

London, UK

12:25 am

Toronto, Canada

07:25 am

Tehran, Iran

03:55 pm

هم اکنون شنونده رادیو جانا باشید

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم

Facebook
YouTube
Instagram
Telegram